Zmluva s realitnou kanceláriou je povinná, ak zmluva nie je, tak maklérovi hrozia pokuty

zmluva s realitnou kanceláriou je už povinnosťouVeľa realitných maklérov, ktorí ponúkajú na predaj nehnuteľnosti – Vaše nehnuteľnosti, nemajú na tento úkon ani dnes podpísanú Zmluvu o poskytnutí realitných služieb (Sprostredkovateľskú zmluvu) s majiteľom predávanej nehnuteľnosti.

Po jednej strane k tomu napomáha neochota ľudí „viazať sa“ oficiálnym spôsobom, ale rovnako aj skutočnosť, že realitný trh na Slovensku osídlilo veľa neodborných realitných maklérov, ktorým postačujú zaslané fotky od majiteľa ponúkanej nehnuteľnosti. Pravdou ale je, že donedávna túto povinnosť žiadny zákon nepožadoval, ale dnes je tomu už inak 🙂

Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov je realitný maklér povinný zmluvy uzatvárať v písomnej podobe, nie len ústne ako tomu bolo doteraz. Rovnako je realitný maklér povinný vypísať túto Zmluvu v dvoch rovnopisoch a jeden z toho odovzdať záujemcovi o predaj. Pokiaľ tak maklér neurobí, tak riskuje pokutu 16 500 eur.

Ide vlastne o dohodu medzi záujemcom a sprostredkovateľom, kde sa jasne stanoví čo konkrétne je predmetom predaja, aká je konečná predajná cena, výška provízie realitnej kancelárie, či popis informácii o stave predávanej nehnuteľnosti.

Predstavte si, že predávate svoje auto a dáte ho do autobazáru. Nechceli by ste mať podpísanú zmluvu o predaji Vášho auta s bazárom, kde sa spíše typ vozidla, rok výroby, technický stav, príslušenstvo, či cena ?? Samozrejme, že áno, veď čo keby ho predávali za nižšiu cenu, ako ste sa dohodli ?? A presne to isté platí aj o nehnuteľnostiach, aby sa nestalo, že keď si pozriete inzerát na internete, tak bude inzerovaný za oveľa nižšiu cenu, ako ste chceli 🙂

Zmluva musí hovoriť aj o povinnosti sprostredkovateľa, že bude vyvíjať činnosti smerujúce k tomu, aby záujemca mohol uzavrieť sprostredkovanú zmluvu (Kúpnu zmluvu), ale rovnako aj o povinnosti záujemcu zaplatiť realitnej kancelárii dohodnutú odmenu po zrealizovaní obchodu. Výhodou podpisu Zmluvy o sprostredkovaní pre Vás ako záujemcu o predaj je, že presne viete, ktoré realitné kancelárie a v akej cene budú predávať Vašu nehnuteľnosť a vyhnete sa tomu, že nájdete svoju nehnuteľnosť na jednom portály aj 12 krát a vždy s inou cenou. Tým by sa mohlo stať, že takáto nehnuteľnosť bude časom „okukaná“ a jej rýchlejší, alebo výhodnejší predaj je menej reálny.

Možno sa pýtate, že prečo podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov. Je tomu tak preto, lebo realitní makléri vo väčšine prípadov túto zmluvu podpisujú priamo pri nábore, teda mimo svojich prevádzkových priestorov.

Nezabudnite, že Zmluvu si treba prečítať a pokiaľ bude obsahovať to, čo ste si medzi sebou reálne dohodli, tak sa naozaj nemáte čoho obávať 🙂

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.