Podmienky použitia

Autor webovej stránky VášOsobnýMaklér.sk je aj prevádzkovateľom stránky. Stránka je určená všetkým návštevníkom, ktorí môžu prezerať obsah stránky, vkladať komentáre a postrehy, ale výlučne zákonným spôsobom.

Stránka slúži pre prevádzkovateľa na uverejňovanie autorských blogov, článkov, fotografií a videí komerčného aj nekomerčného charakteru. Pre návštevníkov je stránka určená na získavanie informácií a sťahovanie obsahov na to určených, hlavne e-booky. Návštevník je povinný pri sťahovaní e-bookov zadať pravdivé informácie o svojej osobe prevádzkovateľovi formou povinného formulára, kde zadá svoje meno, emailový kontakt a mesto. Poskytnutím údajov dáva návštevník prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie informácií v emailovej podobe a to komerčného aj nekomerčného charakteru. Návštevník môže odoberanie týchto informácií kedykoľvek zrušiť prostredníctvom emailovej informácie.

Návštevník je oprávnený obsah stránky prezerať a okrem voľne sťahovateľných e-bookov, ktoré o možnosti voľného sťahovania aj informujú, nemôže sťahovať a používať žiadne texty, články, fotky, videá a ani iné informácie z tejto stránky bez súhlasu autora stránky.

Akékoľvek kopírovanie informácií z tejto stránky je zakázané. Návštevník nemôže v komentároch poškodzovať prevádzkovateľa a ani propagovať konkurenčnú službu. Všetky články, fotky, videá a informácie uvedené na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich neoprávnené použitie je porušenie autorských práv.

Návštevník je povinný pri uverejňovaní príspevkov (komentárov) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a nesmie uverejňovať žiadne informácie vedúce k poškodzovaniu dobrého mena prevádzkovateľa a ani iných prispievateľov. Návštevník stránky je rovnako povinný vo svojich príspevkoch nepoužívať vulgarizmy a ani iné vyjadrenia priečiace sa dobrým mravom. V opačnom prípade si prevádzkovateľ vyhradzuje právo ich odstránenia zo stránky.

Prevádzkovateľ nepreberá na seba žiadne povinnosti voči návštevníkom v súvislosti s používaním stránky.

Prevádzkovateľ má právo zmeniť podmienky používania stránky aj bez oznamovania návštevníkom a tieto sú platné dňom uverejnenia na stránke.

Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje získané od používateľov uchovávať a používať len v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podmienky platné od 01. februára 2015

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather